ข้อมูล

Nicanora: ที่มาและความหมายของชื่อสาว Nicanora

Nicanora: ที่มาและความหมายของชื่อสาว Nicanora

เราเน้นชื่อผู้หญิงในพจนานุกรมของเรา: Nicanora. คุณจะพบในเครื่องมือค้นหาความหมายของชื่อทารกทั้งหมด

เนื่องจากการแพร่กระจายของมันเป็นชื่อบัพติศมาของนักบุญบางคนเช่นนักบุญนิกานอร์หนึ่งในเจ็ดมัคนายกคนแรกของศตวรรษที่ 1 และพลีชีพในไซปรัส

“ ชายผู้มีชัย”.

10 มกราคม.

กรีก

  • Nerea Camacho Ramos นักแสดงหญิงชาวสเปน (1996-); Nerea Garmendia Martínezนักแสดงหญิงชาวสเปน (2522-); Nerea Barros นักแสดงหญิงชาวสเปน (1981-)

เกมพิมพ์หน้าสีชื่อ Nicanora