ข้อมูล

ความหมายของชื่อ Mercury ชื่อสำหรับเด็กผู้ชาย

ความหมายของชื่อ Mercury ชื่อสำหรับเด็กผู้ชาย

ในบรรดาชื่อสำหรับเด็กผู้ชายที่เราเน้น ปรอท. คุณจะพบความหมายทั้งหมดของชื่อทารกในเครื่องมือค้นหาของเรา

ชื่อของเทพเจ้าแห่งการค้าในภาษาละตินผู้ส่งสารแห่งเทพเจ้าซึ่งระบุด้วยเทพเจ้าเฮอร์มีสของกรีก นักบุญเมอร์คิวรีทหารโรมันที่พลีชีพในคัปปาโดเกียในศตวรรษที่ 3 ปรากฏในบรรดานักบุญ

"พ่อค้า".

25 พฤศจิกายน 10 และ 12 ธันวาคม

ละติน

  • ที่ปรึกษาแห่งโรดส์ทหารรับจ้างชาวกรีก (385 BC-340 BC)

เกมพิมพ์หน้าสีชื่อปรอท

Mercury: ภาพของเกมที่พิมพ์ได้ในหน้าสีชื่อ

เกมพิมพ์หน้าสีชื่อปรอท

วาดด้วยชื่อเกมพิมพ์หน้าสีปรอท

ภาพวาดชื่อ ชื่อปรอทเป็นสีและพิมพ์


วิดีโอ: Bohemian Rhapsody กบทมาและทฤษฎเกยวกบความหมายทซอนไวในเพลง. (ตุลาคม 2021).