ข้อมูล

ความหมายของชื่อ Firmo ชื่อสำหรับเด็กผู้ชาย

ความหมายของชื่อ Firmo ชื่อสำหรับเด็กผู้ชาย


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ในบรรดาชื่อสำหรับเด็กผู้ชายที่เราเน้น ฉันลงชื่อ. คุณจะพบความหมายทั้งหมดของชื่อทารกในเครื่องมือค้นหาของเรา

ได้รับการบันทึกในฐานะองค์ความรู้ในสมัยสาธารณรัฐการใช้งานได้รับการยืนยันอีกครั้งในหมู่ชาวเคิร์สเตียนกลุ่มแรกอาจเนื่องมาจากความรู้สึกเชิงสัญลักษณ์ของ "มั่นคงในศรัทธาของพระคริสต์" และมีผู้พลีชีพศักดิ์สิทธิ์หลายคนที่เรียกว่าในศตวรรษแรก

มันมาจากคำคุณศัพท์ firmus: "firm, solid, stable, resistant"

1 มิถุนายน

ละติน

  • Fyodor Dostoevsky นักเขียนชาวรัสเซีย (1821-1881)

ภาพวาดชื่อเกมหน้าสี Firmo ที่พิมพ์ได้

ฉันลงนาม: ภาพวาดของเกมหน้าสีที่พิมพ์ได้ชื่อ

การวาดชื่อเกมหน้าสี Firmo ที่พิมพ์ได้

วาดด้วยชื่อเกมหน้าสี Firmo ที่พิมพ์ได้

ภาพวาดชื่อ ชื่อลายเซ็นสำหรับวาดสีและพิมพ์


วิดีโอ: ชอ จรวรรณ และจราวรรณ มความหมายดงน (อาจ 2022).