ข้อมูล

ความหมายของชื่อ Fulgencio ชื่อสำหรับเด็กผู้ชาย

ความหมายของชื่อ Fulgencio ชื่อสำหรับเด็กผู้ชาย


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ในบรรดาชื่อสำหรับเด็กผู้ชายที่เราเน้น Fulgencio. คุณจะพบความหมายทั้งหมดของชื่อทารกในเครื่องมือค้นหาของเรา

ได้รับการรับรองว่าเป็นความรู้ความเข้าใจในสมัยจักรวรรดิโรมัน การแพร่กระจายในสเปนเกิดจากลัทธิของ Saint Fulgencio de Écija

มาจากฟุลเจน - เอนทิส "สว่าง"

1 และ 14 มกราคม

ละติน

  • Fulgencio Batista ประธานาธิบดีคิวบา (2444-2516)

การวาดชื่อเกมพิมพ์หน้าสี Fulgencio

Fulgencio: ภาพของเกมที่พิมพ์ได้ในหน้าสีชื่อ

การวาดชื่อเกมพิมพ์หน้าสี Fulgencio

วาดด้วยชื่อเกมพิมพ์หน้าสี Fulgencio

ภาพวาดชื่อ ชื่อ Fulgencio เป็นสีและพิมพ์


วิดีโอ: ตงชอเสรมดวง ตงชอลกชาย ตงชอลก เสรมดวงดานความรำรวย มงคง โชคลาภ (อาจ 2022).